Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Dożynki Powiatowe 10.09.2022 r.

Dodano: 23 sierpnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

10 września 2022 r. na stadionie sportowym w Biesiekierzu odbędą się Dożynki Powiatowe. Organizatorami tegorocznego Święta Plonów są Powiat Koszaliński i Gmina Biesiekierz.
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców, Rolników, przedstawicieli instytucji wspierających rozwój rolnictwa jak i samorządów w powiecie koszalińskim do uczestniczenia w wydarzeniu.

HARMONOGRAM DOŻYNEK

PLAKAT

STOISKA/WYSTAWCY-ROZMIESZCZENIE NA STADIONIE SPORTOWYM

REGULAMINY KONKURSÓW:

POWIATOWY SPECJAŁ
KARTA ZGŁOSZENIOWA
MIEJSCE I CZAS KONKURSU: Dożynki Powiatowe w Biesiekierzu 10.09 godz. 12:00 – 17:00.
CEL KONKURSU
1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych specjałach kulinarnych
wytwarzanych na terenie powiatu koszalińskiego.
2. Poszukiwanie specjałów charakterystycznych dla powiatu koszalińskiego, które mogą stać się jego wizytówką.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące powiat koszaliński, które zaprezentują
specjały zgodnie z warunkami regulaminu oraz dostarczą wypełnione karty zgłoszenia. Kartę
zgłoszeniową można pobrać u komisji lub organizatorów w dniu Dożynek.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prezentacja specjału w trakcie Dożynek
Powiatowych na stoiskach wystawienniczych na placu dożynkowym w Biesiekierzu.
OCENA KONKURSOWA
1. Ocenie podlegają wszystkie specjały zgodnie z warunkami konkursowymi.
2. Przy ocenie produktów będą brane pod uwagę walory smakowe, estetyczne i wykonanie dania zgodnie z tradycją kulinarną.
3. Produkty zostaną ocenione w dniu 10 września br. podczas Dożynek Powiatowych
w Biesiekierzu przez powołaną komisję konkursową.
4. Po zapoznaniu się ze specjałami komisja przyzna I , II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom i nagroda. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają certyfikat uczestnictwa i nagrodę pocieszenia.
5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 10 września br. podczas Dożynek Powiatowych w Biesiekierzu.
6. Informacje o specjałach, które spełnią warunki konkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej powiatu.

NAJŁADNIEJSZE STOISKO
KARTA ZGŁOSZENIOWA
MIEJSCE I CZAS KONKURSU: Dożynki Powiatowe w Biesiekierzu 10.09 godz. 12:00 – 17:00.
1. Prawo udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom uczestniczącym
w Dożynkach Powiatowych w Biesiekierzu 10 września br. Przystąpienie do konkursu
jest dobrowolne i następuje na podstawie zgłoszenia złożonego przez wystawcę.
2. Zakwalifikowania wystawców oraz oceny stoisk dokona komisja konkursowa powołana
przez organizatorów Dożynek Powiatowych.
3. Organizatorzy zabezpieczają dla wystawców bezpłatny teren wystawienniczy.
4. Przeprowadzenie oceny konkursowej stoisk wystawienniczych nastąpi na podstawie
następujących kryteriów:
– charakter stoiska oddający specyfikę terenu, profil działalności, walory przyrodnicze
lub kulturowe,
– wyeksponowanie regionalnego produktu (jeżeli taki istnieje),
– nowatorskie rozwiązania w aranżacji stoiska,
– jakość, estetyka i zastosowane wzornictwo.
5. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbędą się podczas trwania Dożynek Powiatowych.
6. Zwycięzcy konkursu na „Najładniejsze stoisko” otrzymają nagrody ufundowane przez
organizatorów Dożynek Powiatowych.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY
KARTA ZGŁOSZENIOWA
MIEJSCE I CZAS KONKURSU: Dożynki Powiatowe w Biesiekierzu 10.09 godz. 12:00 – 14:30.
CEL KONKURSU
1. Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.
2. Rozbudzenie, poszerzenie zainteresowań twórczością ludową.
3. Zaprezentowanie uczestnikom Święta Plonów wieńców o wysokich walorach
etnograficznych i artystycznych.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Do każdego zgłoszonego do konkursu wieńca powinna być dołączona kartka
z informacją zawierającą – nazwę gminy, bądź nazwę gminy i sołectwa, które wykonało
wieniec.
2. Każda gmina może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość wieńców dożynkowych.
OCENA KONKURSOWA
1. Wieńce zgłoszone przez poszczególne gminy oceni komisja konkursowa.
2. Kryteria oceny: zgodność z tradycją w zakresie formy, kompozycji, materiału, techniki
i poziomu wykonania, zastosowanie oryginalnych nowatorskich inwencji.
3. Komisja przyzna I , II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom i nagroda
finansowa. Nagrodę rzeczową za IV miejsce ufunduje Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania z Koszalina.
4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia.
5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 10 września br.
podczas Dożynek Powiatowych w Biesiekierzu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Plakat informacyjno - promocyjny dożynki powiatowe 10.09.2022jpeg0.1 MBPobierz
Regulamin konkursu TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWYpdf0.1 MBPobierz
Regulamin konkursu NAJŁADNIEJSZE STOISKOpdf0.1 MBPobierz
Regulamin konkursu POWIATOWY SPECJAŁpdf0.1 MBPobierz
Harmonogram dożynek powiatowych w Biesiekierzu 10.09.2022pdf0.1 MBPobierz
Specjał dożynkowy - karta zgłoszeniowapdf0.1 MBPobierz
Najładniejsze stoisko dożynkowe - karta zgłoszeniowapdf0.1 MBPobierz
Tradycyjny wieniec dożynkowy- karta zgłoszeniowapdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter