Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Dotacje na zabytki w 2023 roku

Dodano: 02 stycznia, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl


31 stycznia br. upływa termin składania wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, położonym na terenie powiatu koszalińskiego.

Zasady udzielania dotacji określa uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji w 2023 roku obowiązany jest złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją, wg wzoru stanowiącego załącznik do wskazanej powyżej uchwały, do dnia 31 stycznia 2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Starostwa.

 

 

wniosekDOCX0.1 MBPobierz
wykaz załączników do wniosku zabytkiDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter