Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Diagnoza w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF – wypełnij ankietę

Dodano: 04 kwietnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przypominamy o trwającej akcji zbierania danych potrzebnych do wypracowania prawidłowej diagnozy w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KKBOF.
Ankiety można wypełniać metodą on-line

Kwestionariusz będzie dostępny do 10 kwietnia br.

W wyniku porozumienia 23 jednostek samorządowych wchodzących w skład Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) z dniem 11.02.2022 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021 – 2030.

Projekt będzie polegał na opracowaniu diagnostyczno – strategicznych dokumentów:

  • Diagnozy dla obszaru KKBOF,
  • Raportu Diagnostyczno-Strategicznego w zakresie mobilności,
  • Strategii KKBOF,
  • Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF tj. SUMP KKBOF,
  • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
  • Prognozy oddziaływania na środowisko,

Dokumenty będą diagnozowały sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, wyznaczały cele rozwojowe i strategiczne obszaru, oraz kierunki zmian w dostępności mobilnej badanego obszaru.

Opracowywanie dokumentów będzie odbywało się przy udziale ekspertów, urzędników oraz wszystkich chętnych mieszkańców obszaru KKBOF. Szczególny nacisk położony będzie właśnie na udział społeczności w konsultacjach i warsztatach towarzyszących pracom nad dokumentami. Informacje o terminach konsultacji i spotkań będą zamieszczane z dwutygodniowym wyprzedzeniem na oficjalnych stronach internetowych urzędów, lokalnych portalach społecznościowych, plakatach i w ogłoszeniach parafialnych.
Prace ze względu na ich szeroki zakres prowadzone są przez Konsorcjum firm: ResPublic Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, Kompleksowe usługi doradcze Maciej Gabory, Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.


Udostępnij: Facebook | Twitter