Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Apel Starosty Koszalińskiego

Dodano: 23 marca, 2020 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Szanowni Mieszkańcy

W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Mieszkańców powiatu koszalińskiego oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Starostwa Powiatowego i podległych mu jednostek, wprowadzone zostają od poniedziałku, 16 marca br. do odwołania, nadzwyczajne środki ostrożności, polegające na maksymalnym ograniczeniu obecności interesantów w powiatowych instytucjach samorządowych.

Zwracam się do Mieszkańców z apelem, by w najbliższych dniach powstrzymali się od wizyt urzędowych, o ile to możliwe, natomiast w przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw, poprzedzali przyjście do urzędu kontaktem telefonicznym lub mailowym w celu umówienia spotkania. Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane. By usprawnić obsługę interesantów we wszystkich wydziałach i jednostkach powiatu dostępne są wskazane numery telefonów (wykaz poniżej), pod którymi dyżurować będą wyznaczeni pracownicy.

Przypominam, że wiele spraw urzędowych można załatwić przez telefon lub Internet. Szczegóły dotyczące spraw, które można załatwić elektronicznie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, w tym także linki z dostępem do właściwych instrukcji i dokumentów znajdują się na stronie www.powiat.koszalin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu koszalińskiego. Zachęcam do korzystania z dostępnej platformy ePUAP.

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz

Numery telefonów kontaktowych:

  1. Sekretariat Starostwa Powiatowego w Koszalinie: 94 714 01 89
  2. Wydział Budownictwa: 94 714 01 02; 94 714 01 03
  3. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru :
    – wydawanie wypisów i wyrysów, ewidencja gruntów i budynków 94 714 01 64,
    – udostępnianie materiałów z PZGiK (w tym mapy do celów opiniodawczych) 94 714 01 46

4. Wydział Komunikacji i Dróg :
– rejestracja pojazdów : 94 714 01 19
– prawa jazdy : 94 714 01 15

5. Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami :
– nieruchomości : 94 714 01 28
– inwestycje : 94 714 01 29

6. Wydział Ochrony Środowiska : 94 714 02 47
7. Wydział Organizacyjny : 94 714 01 94
8. Wydział Finansowy : 94 714 01 85
9. Biuro Rzeczy Znalezionych : 94 714 01 99
10. Powiatowy Rzecznik Konsumentów : 94 714 02 41
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie : 94 714 02 17; 94 714 02 18

12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego : 94 714 01 33

Informacje dotyczące spraw prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie dostępne są na stronie https://koszalin.praca.gov.pl/

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG
UWAGA !!!

W przypadku naruszenia terminu 30 – dniowego zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu Starosta Koszaliński

w okresie od 13 do 31 marca 2020 r.

uznawać będzie takie naruszenie za mające miejsce w warunkach siły wyższej na podstawie art. 189e KPA i

nie podlegające karze

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koszalinie

W związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi w obronie przed ewentualnym oddziaływaniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w okresie od 16.03.2020 do 27.03.2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koszalinie będzie dostępny dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego wyłącznie pod numerem telefonu 782 092 169 oraz adresem mailowym: rzecznik.konsumentow@powiat.koszalin.pl.


Udostępnij: Facebook | Twitter