Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konsultacje – projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Dodano: 17 września, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Koszalin, dnia 17 września 2020 r.

OR.526.1.2020.EZ

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

  • 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
  • Uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia
    19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

przedkłada do konsultacji

projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego: www.powiat.koszalin.pl , www.bip.powiat.koszalin.pl lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie  (tablica informacyjna – parter).

Z treścią projektu Programu będzie można zapoznać się również podczas wydarzeń lokalnych, tj. 19.09.2020 r. w Zegrzu Pomorskim (boisko HAJKA) oraz 20.09.2020 r. w Starych Bielicach (boisko SP w Starych Bielicach).

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy, wykonujących swoje statutowe zadania na terenie powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji, należy składać na „formularzu konsultacji” (formularz do pobrania), drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub bezpośrednio w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter),  w terminie
do dnia 28.09.2020 r.

Opinie i uwagi do Programu będzie można również składać podczas  ww. wydarzeń lokalnych.

Zarząd Powiatu w Koszalinie_projekt do konsultacji Roczny program współpracy...pdf0.1 MBPobierz
Formularz konsultacjiDOCX0.1 MBPobierz
Uchwała projekt _ w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter