Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

24.12.2021 Starostwo Powiatowe w Koszalinie NIECZYNNE

Dodano: 08 grudnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 43/2021 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r., poz. 920, ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
zarządza się,  co następuje:

1. Ustala się dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 25 grudnia 2021 roku (sobota).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzadzenie-43-2021pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter