Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

17. Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej

Dodano: 03 lipca, 2024 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

W dniach 25 – 27 czerwca 2024 roku w Koszalinie odbyły się XVII Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej zorganizowane we współpracy Wyższej Szkoły Straży Granicznej i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Honorowy patronat nad Mistrzostwami objął Komendant Główny Straży Granicznej Pan gen. dyw. SG Robert BAGAN. Zaproszenie do udziału w komitecie honorowym przyjęli:

 • Wojewoda Zachodniopomorski – pan Adama RUDAWSKI,
 • Prezydent Miasta Koszalina – pan Tomasz SOBIERAJ,
 • Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – pan Sławomir MATUSEWICZ,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej – pan mjr SG Marcin KOLASA.

Partnerem XVII Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Nożnej był Starosta Koszaliński – pan Tomasz TESMER.

Sponsorem XVII Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Nożnej była Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych PIB Broker – pani Sylwia WIĘCKIEWICZ.

Przesłaniem, jakie przyświecało turniejowi było wyłonienie Mistrza Straży Granicznej w Piłce Nożnej, a także podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja form aktywnego wypoczynku na Pomorzu Zachodnim oraz integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw w imieniu Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej gen. bryg. SG dr. Piotra Boćko, dokonał Prorektor – Zastępca Komendanta płk SG Krzysztof Muzyczuk.

W turnieju wzięło udział 90 zawodników reprezentujących 10 jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Zawody rozgrywane były na orlikach koszalińskich szkół, w dwóch grupach eliminacyjnych, systemem „każdy z każdym”, a następnie systemem pucharowym. Po zaciętej rywalizacji drużyny zajęły następujące miejsca:

 • miejsce 1 – Bieszczadzki Oddział SG,
 • miejsce 2 – Nadbużański Oddział SG,
 • miejsce 3 – Warmińsko – Mazurski Oddział SG,
 • miejsce 4 – Morski Oddział SG,
 • miejsce 5 – Nadwiślański Oddział SG,
 • miejsce 6 – Podlaski Oddział SG,
 • miejsce 7 – Nadodrzański Oddział SG,
 • miejsce 8 – Karpacki Oddział SG,
 • miejsce 9 – Śląski Oddział SG,
 • miejsce 10 – WSSG.

Wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami, a drużyny dyplomem, portfolio z reprezentacjami tych „Mistrzostw…” oraz upominkiem w postaci piłki nożnej. Ponadto drużyny zostały wyróżnione listem gratulacyjnym oraz specjalnym upominkiem od Patrona Honorowego XVII Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Nożnej gen. dyw. SG Roberta BAGANA – Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Drużyna na III miejscu z Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG otrzymała Puchar „za zajęcie III miejsca ” ufundowany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej – pana mjr. SG Marcina KOLASĘ.
Drużyna, która zdobyła II miejsce z Nadbużańskiego Oddziału SG otrzymała Puchar „za zajęcie II miejsca ” ufundowany przez  gen. bryg. SG dr. Piotra BOĆKO – Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej.
Drużyna z Bieszczadzkiego Oddziału SG, która została Mistrzem Straży Granicznej, otrzymała Puchar „za zajęcie I miejsca ” ufundowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej pana gen. dyw. SG Roberta BAGANA.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został funkcjonariusz Nadbużańskiego Oddziału SG: plut. SG Paweł Wójcicki. Puchar „Dla najlepszego zawodnika” został ufundowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pana Adama RUDAWSKIEGO. Najlepszy zawodnik otrzymał – koszulkę klubową drużyny ekstraklasy – Korony Kielce – z autografami zawodników.

Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca 12 bramek – funkcjonariusz Morskiego Oddziału SG: mł. chor. SG Kamil Patelczyk. Puchar „Dla najlepszego strzelca XVII Mistrzostw SG w Piłce Nożnej ” ufundował Prezydent Miasta Koszalina pan Tomasz SOBIERAJ, który w jego imieniu wręczył pan Sebastian TAŁAJ – Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina. Ponadto, zawodnik otrzymał prezent w postaci koszulki klubowej
Mateusza Spychały – byłego zawodnika drużyny ekstraklasy – Korony Kielce – także reprezentanta Polski U 21.

Najlepszym bramkarzem turnieju został funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału SG: plut. SG Adam Buczkowski. Puchar „Dla najlepszego bramkarza” został ufundowany przez Starostę Koszalińskiego – pana
Tomasza TESMERA. Dodatkowo bramkarz zawodów otrzymał upominek – rękawice bramkarskie.

Decyzją sędziów Puchar „fair-play”, ufundowany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej – pana mjr. SG Marcina Kolasę, został przyznany reprezentacji Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG.

W podziękowaniu za sędziowanie turnieju, wszyscy sędziowie zostali wyróżnieni okolicznościowymi medalami i statuetkami.

Nestorem tych Mistrzostw, został mjr SG Bartłomiej Galanty z Bieszczadzkiego Oddziału SG, który otrzymał Puchar ufundowany przez – Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – pana Sławomira MATUSEWICZA oraz upominek – piłkę nożną.

Najmłodszym zawodnikiem Mistrzostw został funkcjonariusz z Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG szer. SG Igor Zapałowski, który otrzymał pamiątkową statuetkę oraz upominek – piłkę nożną.

W podziękowaniu za objęcie Patronatem Honorowym XVII Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Nożnej, wspieranie gospodarzy podczas organizacji turnieju oraz propagowanie rozwoju sportu w naszej formacji,    okolicznościowym medalem został wyróżniony Komendant Główny Straży Granicznej: – gen. dyw. SG Robert BAGAN, w którego imieniu medal odebrała pani mjr SG Joanna Rokicka – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Pamiątkowymi medalami za propagowanie rozwoju sportu w województwie zachodniopomorskim, mieście Koszalinie oraz aktywne i rzeczowe wspieranie gospodarzy podczas organizacji „XVII Mistrzostw…”  w naszej formacji wyróżnieni zostali:

 • Pan Adam RUDAWSKI – Wojewoda Zachodniopomorski,
 • Pan Tomasz SOBIERAJ – Prezydent Miasta Koszalina, w którego imieniu medal odebrał pan Sebastian Tałaj,
 • pan Tomasz TESMER – Starosta Koszaliński,
 • pan Sławomir MATUSEWICZ – Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w którego imieniu medal odebrał pan Krzysztof Miś,
 • mjr SG Marcin KOLASA – Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w którego imieniu medal odebrał kol. Marcin Korzeniowski,
 • Pani Sylwia WIĘCKIEWICZ – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych PIB Broker,
 • Pani mgr Beata CZAPLA – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie,
 • Pani mgr Karina GAJDA – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

Oficjalnego zakończenia „XVII Mistrzostw…” w imieniu Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej gen. bryg. SG dr. Piotra Boćko, dokonał Prorektor – Zastępca Komendanta płk SG Krzysztof Muzyczuk.

XVII Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej posiadające wysoką rangę Turnieju ogólnopolskiego przebiegały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, mecze pomiędzy reprezentacjami jednostek Straży Granicznej rozgrywane były w atmosferze współrywalizacji z duchem „fairy-play”, a także ogromnym zaangażowaniem zawodników.


Udostępnij: Facebook | Twitter