Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin – edycja I

Dodano: 19 czerwca, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

logotypy ciąg w kolejności od lewej Fundusze Europejskie barwy RP flaga UE i znak graficzny Pomorze Zachodnie

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin (I).

W ramach projektu przewidziano realizację niżej wymienionych form wsparcia:

 • staży,
 • prac interwencyjnych,
 • szkoleń,
 • bonów szkoleniowych dla osób do 30 roku życia,
 • bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia,
 • dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza:

 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • osoby w wieku 55 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”, w przypadku osób do 30 roku życia, udział w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych oraz – w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia zapraszamy do składania wniosków.
Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Wnioski można wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu tj.
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,
bądź złożyć bezpośrednio w siedzibie PUP.

Wnioski przyjmowane będą również w Referatach Obsługi Zamiejscowej PUP w Bobolicach i Polanowie.


Udostępnij: Facebook | Twitter