Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Kościół w Osiekach

Gotycki Kościół w Osiekach pw. św. Antoniego został wzniesiony XIV-XV wieku – halowy układ naw, wydzielone prezbiterium. W elewacji wieży – nad uskokowym, ostrołukowym portalem – wmurowano symetrycznie trzy kamienie młyńskie, jako symbol dostatku – mają zapewnić parafianom pomyślność. Wnętrze Kościoła zdobi późnorenesansowy, polichromowany ołtarz główny (1616) z obrazem „Ostatnia Wieczerza” i rzeźbami Sztukę baroku reprezentuje drewniana ambona z połowy XVIII wieku z rzeźbą Chrystusa i baldachimem oraz świeczniki z lat 1722 i 1731.


Udostępnij: Facebook | Twitter