Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim

Źródło dofinansowania: Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu Państwa.

Okres realizacji: 10.03.2015 – kwiecień 2016

Cel: Zmniejszenie i zapobieganie zachorowalności na nowotwory złośliwe płuc i oskrzeli, jelita grubego i odbytu oraz nowotwory złośliwe prostaty, a także poprawa zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na terenie powiatu koszalińskiego. Do celów projektu zalicza się także promocję zachowań prozdrowotnych, promocję zdrowych i zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych, promocję aktywności ruchowej, dalszego podnoszenia świadomości w zakresie badań profilaktycznych.

Przedmiot: W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań profilaktycznych na grupie 3000 osób, w tym 1000 osób w zakresie nowotworów płuc i oskrzeli m.in. badania laboratoryjne i badania diagnostyczne, 500 osób w zakresie nowotworów złośliwych raka gruczołu krokowego i jądra oraz 500 osób w zakresie nowotworów złośliwych raka jelita grubego i odbytu CRC. W zakresie projektu zaplanowano przeprowadzenie 3 kampanii społecznych: kampania zdrowego żywienia, kampania antynikotynowa i kampania promująca aktywność fizyczną.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 3 398 337,00 PLN:

w tym wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 2 888 586,45 zł,
w tym wartosć dofinansowania Operatora Programu (Ministra Zdrowia) – 509 750,55 zł.


Udostępnij: Facebook | Twitter