Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Z wody, z lasu i z zagrody”

Powiat Koszaliński 04.06.2018 r. zawarł umowę na realizację operacji, pn. „Z wody,
z lasu i z zagrody” w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” polegała na przeprowadzeniu konkursu kulinarnego dla mieszkańców powiatu koszalińskiego, prezentacji najciekawszych potraw podczas Dożynek Powiatowych w Polanowie, nagrodzeniu laureatów konkursu oraz pokazem gotowania na wielkiej patelni gulaszu po staropolsku. Projekt miał na celu aktywizowanie mieszkańców powiatu koszalińskiego.

Łączna wartość projektu: 13 231,66 zł

Łączna wysokość wsparcia: 7 349,66 zł

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 5 882,00 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter