Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wzrost skuteczności działań zapobiegającym zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprez doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2007 – 2013

Okres realizacji:  1.10.2014 – 31.12.2014

Cel:  Wzrost efektywności ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i innymi nadzwyczajnymi na terenie powiatu. Podniesienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych, poprzez dbałość o ich przejezdność i utrzymania dobrego stanu technicznego.

Przedmiot:  Zakup doposażenia Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, w postaci ciągnika z wyposażeniem, ciężkiego pługu wirnikowego odśnieżonego, dużego rębaka do gałęzi oraz przyczepy ciągnikowej.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 591 339,00zł:

  • w tym wartośc dofinansowania z RPO – 443 504,25 zł,
  • w tym wkład własny – 147 834,75 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter