Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Warsztaty  dla pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego pn. „Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami”

Informujemy, że Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji zadanie pn.  Warsztaty  dla pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego pn.„Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych” i GOZ w gospodarce odpadami” Dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regulaminu Edukacji Ekologicznej.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy pracowników samorządowych  oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego z zakresu przepisów ochrony środowiska, dedykowanych przede wszystkim kwestiom odpadowym,  w tym w szczególności gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym oraz upowszechnienie wiedzy na temat wdrożonej do polskiego systemu prawnego Dyrektywy SUP (zwaną również Dyrektywą Plastikową) oraz aktualnie prowadzonych prac nad systemem kaucyjnym w Polsce.

Powyższe działania pozwolą na dalsze przekazywanie wiedzy przez wyszkolonych uczestników warsztatów. Ponadto planowane są również działania informacyjno-promocyjne, które umożliwią szerzenie wiedzy na szerszą skalę wśród mieszkańców gmin powiatu.

Kwota całkowita zadania: 20 600,00 zł
Kwota dotacji z WFOŚiGW: 15 000,00 zł
Okres realizacji zadania: do 30.11.2023 r.

Plakat z zaproszeniem na warsztaty  dla pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców powiatu koszalińskiego pn.Przyjęte i proponowane nowelizacje „przepisów odpadowych i GOZ w gospodarce odpadami
Działania prowadzone są w ramach realizacji projektu „Warsztaty na temat „Przyjęte i proponowane nowelizacje przepisów odpadowych i Gospodarki Obiegu Zamkniętego w gospodarce odpadami ”dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
fotorelacja z warsztatów dotyczących gospodarki odpadami na zdjęciach uczestnicy i prelegenci w dniach 17 i 18 października 2023

W związku z wdrażaną do polskiego systemu prawnego Dyrektywy SUP (zwaną również Dyrektywą Plastikową) oraz aktualnie prowadzonymi pracami nad systemem kaucyjnym w Polsce wdrożyliśmy CYKL wiedzy na powyższe tematy

Rozpoczynamy CYKL szerzenia wiedzy i promocji właściwych postaw:

RECYKLING – Czym jest?

Jest zaliczany do odzysku, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane. Wśród odpadów domowych do recyklingu szczególnie nadają się: butelki plastikowe po napojach typu PET, butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, duże folie opakowaniowe, puszki aluminiowe po napojach, butelki szklane po napojach, opakowania z kartonu, biomasa roślinna (recykling organiczny).
plakat recykling planeta Ziemia

CZYM JEST GOZ?
Gospodarka o obiegu zamkniętym – inaczej nazywana jest modelem wzorowanym na funkcjonowaniu natury.  W naturze wszystkie pozostałości są zagospodarowywane i stają się zasobem, stąd w rozumieniu GOZ chodzi o to, by generowane przez człowieka odpady, stały się zasobem. Gospodarka cyrkulacyjna nie marnuje odpadów, ale pozwala je powtórnie wykorzystać. Pod tym pojęciem GOZ kryje się również zachowanie wartości materiałów i energii na każdym etapie życia produktu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów.
Gospodarka o obiegu zamkniętym nie dotyczy tylko gospodarki odpadami, lecz obejmuje całokształt działań prośrodowiskowych.
plakat gospodarka w obiegu zamkniętym

Wybrane ZNAKI EKOLOGICZNE NA PRODUKTACH, które warto znać:
Opakowanie biodegradowalne – oznacza, że opakowanie produktu rozkłada się podczas kompostowania i nie uwalnia szkodliwych substancji
Opakowanie nadające się do recyklingu – to znak dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego podobnego.
Znak występujący na wielu produktach, który oznacza, iż przy produkcji towaru lub usługi szczególnie dbano o redukcję dwutlenku węgla
Znak umieszczany na produktach przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego promujący prospołeczną i ekologiczną gospodarkę leśną
Nie testowane na zwierzętach. Tym znakiem sygnuje się produkty nie testowane na zwierzętach. Najczęściej ten symbol stosują producenci kosmetyków

plakat wybrane znaki ekologiczne

STYL ŻYCIA A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA KONSUMENTA
Warto pamiętać, że oprócz wymiaru środowiskowego, nasze wybory konsumenckie mają również konsekwencje społeczne i mogą stanowić wzorzec naśladowania – dlatego z myślą o sobie, ale też dla innych warto wdrożyć w codzienne życie zasadę konsumpcji 3R, czyli: „reduce, reuse, recycle”. 
REDUCE – czyli mniej znaczy lepiej – kupuj tylko to czego naprawdę potrzebujesz, unikaj zbędnych opakowań, wybieraj produkty wysokiej jakości, które posłużą Ci jak najdłużej
REUSE – czyli drugie życie przedmiotów – powiedz „nie” jednorazowym torbom, naczyniom i innym przedmiotom. Jeśli masz coś, czego już nie potrzebujesz, (np. meble, ubrania czy sprzęty domowe), nie wyrzucaj, a przekaż lub sprzedaj je innym. To oczywiście działa także w drugą stronę! Kupowanie rzeczy używanych to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również zasobów.
RECYCLE – czyli nowe ze starego – to przetwarzanie odpadów, które pozwala na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, dzięki możliwości odzyskania surowców potrzebnych do produkcji. Warunkiem skutecznego recyklingu jest odpowiednia segregacja.
Stąd: segreguj odpady w domu i w pracy. Sprawdzaj etykiety opakowań – wybieraj te, które pochodzą z recyklingu

plakat styl życia a świadomość ekologiczna konsumenta

ZNAKI EKOLOGICZNE PRZYZNAWANE ORGANIZACJOM PRODUCENCKIM
EUROLIŚĆ – znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej, spełniającym normy wspólnotowe
ZIELONY PUNKT – to symbol, który oznacza, że wytwórca produktu wniósł wkład finansowy w budowę oraz funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

plakat znaki ekologiczne przyznawane organizacjom konsumenckim
Działania prowadzone są w ramach realizacji projektu „Warsztaty na temat „Przyjęte i proponowane nowelizacje przepisów odpadowych i Gospodarki Obiegu Zamkniętego w gospodarce odpadami ”dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij: Facebook | Twitter