Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

VII Regionalna Akcja – „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek”

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji: 12.04.2012 – 9.05.2012

Cel:  Ochrona dziedzictwa środowiskowego regionu koszalińskiego, w szczególności obszarów Natura 2000 oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wykształcenie prośrodowiskowych nawyków i pobudzenie odpowiedzialności za stan środowiska.

Przedmiot:  Zbiórka śmieci i odpadów z brzegówe akwenów wodnych ośmiu gmin powiatu koszalińaskiego i miasta  Koszalina (82,50 m3 śmieci i odpadów), przy zaangażowaniu 2 822 wolontariuszy, w szczególności przedszkolaków, młodzieży szkolnej, wędkarzy, pracowników gmin i starostwa, członków kokalnych  klubów i stowarzyszeń.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 28 074,61 zł:

  • w tym wartośc dofinansowania z WFOŚiGW – 14 034,06 zł,
  • w tym wkład własny – 14 040,55 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter