Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

VI Regionalna Akcja „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” – aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (IX Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji:  kwiecień-czerwiec 2011 r.

Cel:  organizacja ponadlokalnej akcji, służącej ochronie środowiska naturalnego regionu, w szczególności obszarów Natura 2000 (Dolina Radwi Chocieli i Chotli, Jezioro Bukowo, Dolina Grabowej, Bobolickie Jeziora Lobeliowe), podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” prowadzące do wykształcenia prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, wsparcie aktywnej edukacji ekologicznej, przeciwdziałające degradacji środowiska a także zachowanie i ochrona zasobów naturalnych.

Przedmiot:  Oczyszczenie większości terenu  8 gmin powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina z zalegających śmieci na brzegach rzek, jezior i brzegu morskiego (głównie odpadów z tworzywa sztucznego) – 70,0 m3 oraz zaangażowanie i zainteresowanie przesłaniem akcji ok. 2642 wolontariuszy. Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach, której celem jest podniesienia świadomości ekologicznej społeczności regionu oraz pokazanie wagi odpowiedzialności za zachowania powodujące degradacje środowiska. Akcja posiada własne, rozpoznawalne logo graficzne „Przyjaciel środowiska”.


Udostępnij: Facebook | Twitter