Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

V Powiatowy Dzień Dziecka – Zachowanie przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2008 – 30.06.2008

Cel: Kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku 6 lat. Przeprowadzenie kampanii ekologicznej na temat aktywnej ochrony przyrody poprzez zmianę jednorazowych toreb plastikowych na przyjazne środowisku ekotorby.

Przedmiot: Zorganizowanie imprezy dla dzieci z przedszkoli powiatu koszalińskiego z okazji dnia dziecka oraz przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym. Temat przewodni: „Zachowania przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym”.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 16.866,86 zł: 

– w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 7.000,00 zł (tj. 41,50%), 

– w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW – 6.767,22 zł (tj. 40,12%).


Udostępnij: Facebook | Twitter