Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Uczymy się partnerstwa-Powiat Koszaliński i Powiat Demmin dzielą się swoją kulturą

Źródło dofinansowania: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A (FMP)

Partnerzy projektu: Powiat Demmin (Niemcy)

Okres realizacji: 01.08.2006 – 15.10.2006

Cel: Wzmocnienie i ożywienie partnerstwa oraz promocja wybranych elementów tradycji i kultury regionów partnerskich.

Przedmiot: Organizacja Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Mielnie oraz Powiatowych Dożynek, w tym przygotowanie i druk polsko-niemieckiej gazety dożynkowej, zacieśnienie współpracy partnerów poprzez np. wymianę repertuaru pomiędzy zespołami folklorystycznymi.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 16.573,64 zł:

– w tym wartość dofinansowania – 12.430,23 zł (tj. 75%).


Udostępnij: Facebook | Twitter