Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Okres realizacji: 2008-2010

Cel: Ochrona powietrza w obszarze oddziaływania projektu, tj. powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin, gdzie zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej, będące przedmiotem termomodernizacji. Realizacja tego celu wpłynie na ochronę powietrza na obszarze całego regionu i kraju. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów szczegółowych, tj. podwyższenie sprawności przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiot: W ramach projektu przewiduje się wykonanie termomodernizacji 16 budynków, obiektów użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu (Biesiekierz, Mielno, Polanów, Bobolice, Manowo) oraz w mieście Koszalin.


Udostępnij: Facebook | Twitter