Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Koszalińskiego 06/07

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.2

Okres realizacji: 01.09.2006 – 30.06.2007

Cel: Ułatwienie młodzieży pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałej na terenach wiejskich, dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości.

Przedmiot: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 156.478,53 zł:

– w tym wartość dofinansowania – 156.478,53 zł. (tj. 100%).


Udostępnij: Facebook | Twitter