Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Stypendia dla studentów powiatu koszalińskiego 06/07

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.2

Okres realizacji: 01.10.2006 – 31.07.2007

Cel: Pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zdobyciu wyższego wykształcenia.

Przedmiot: Pomoc stypendialna osobom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych, w tym wiejskich. Pokrycie w całości lub w części kosztów nauki w szkole wyższej.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 34.051,00 zł:

– w tym wartość dofinansowania – 34.051,00 zł (tj. 100%).


Udostępnij: Facebook | Twitter