Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„RAZEM dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”

„RAZEM dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”

Powiat Koszaliński 14.06.2018 r. zawarł umowę na dofinansowanie Projektu,
pn. „RAZEM dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa (IV Naturalne otoczenie człowieka). Działanie(4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację). W ramach Projektu zrealizowano cykl wydarzeń plenerowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu koszalińskiego. Odbyły się warsztaty i zawody wędkarskie, pikniki edukacyjno – ekologiczno – informacyjne, prelekcje o tematyce ochrony wód powierzchniowych w szkołach podstawowych na terenie 4 gmin partnerskich projektu (Biesiekierz, Manowo, Świeszyno, Polanów).

Łączna wartość projektu: 114 636,42 zł.

Łączna wysokość wsparcia: 97 440,94 zł.

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 17 195,48 zł.


Udostępnij: Facebook | Twitter