Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie.

Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie.

Operacja mająca na celu Przebudowę amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel: Celem operacji jest utworzenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej, służącej zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

Przedmiotem projektu były roboty budowlane, mające na celu realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie budynku amfiteatru letniego
o powierzchni użytkowej 74 m2, wraz z wymianą instalacji elektrycznej, a także
z wyposażeniem obiektu w zadaszenie z płótna żeglarskiego wraz z konstrukcją, system nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, zagospodarowaniem przynależnego terenu tj. ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu miejsca na ognisko/grill oraz dostawą ławek parkowych przenośnych.

Łączna wartość projektu: 114 81, 27 zł

Łączna kwota wsparcia: 58 567,00 zł

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 47 085,00 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter