Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu koszalińskiego 2004/2005

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.2

Okres realizacji: 10.11.2004 – 30.06.2005

Cel: Ułatwienie młodzieży o niskich dochodach, zamieszkałej na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości.

Przedmiot: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu koszalińskiego.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 261.437,00 zł, w tym wartość dofinansowania 261.437,00 zł (100 %).

 


Udostępnij: Facebook | Twitter