Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Program stypendialny dla studentów z powiatu koszalińskiego 2005/2006

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.2

Okres realizacji: 01.10.2005- 30.09.2006

Cel: Pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w osiągnięciu wyższego wykształcenia.

Przedmiot: Pomoc stypendialna osobom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych, w tym wiejskich. Pokrycie w całości lub w części kosztów nauki w szkole wyższej.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 104.363,46 zł, w tym wartość dofinansowania: 104.363,46 zł (tj. 100%).


Udostępnij: Facebook | Twitter