Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Program stypendialny dla studentów z powiatu koszalińskiego 2004/2005

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.2

Okres realizacji: 10.11.2004 – 30.06.2005

Cel: Pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zdobyciu wyższego wykształcenia.

Przedmiot: Pomoc stypendialna osobom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych, w tym wiejskich. Pokrycie w całości lub w części kosztów nauki w szkole wyższej.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 90.514,00 zł, w tym wartość dofinansowania 90.514,00 zł (tj. 100%).


Udostępnij: Facebook | Twitter