Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Poznaj Polskę” – dofinansowanie wycieczek szkolnych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Powiat Koszaliński pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

27 kwietnia 2023 r. pomiędzy Powiatem Koszalińskim, a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie MEiN/2023/DPI/1617 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przyznane przez MEiN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Wysokość otrzymanej dotacji to 28.788,00 zł  a finansowy wkład własny wynosi  9.252,00 zł (środki pochodzące z wpłat rodziców).

Całkowity koszt zadania stanowi sumę dotacji i środków pochodzących z wpłat rodziców tj. kwota 38.040,00 zł.

Do programu zakwalifikowały  się:

  1. publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Warninie – otrzymała dofinansowanie do wycieczki w łącznej kwocie 14.796,00 zł
    (łączny koszt wycieczki to 20.550,00 zł),
  1. publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Warninie – otrzymała dofinansowanie do wycieczki w łącznej kwocie 13.992,00 zł
    (łączny koszt wycieczki to 17.490,00 zł).

Szkoły wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie, Warnino 29, 76-039 Biesiekierz.


Udostępnij: Facebook | Twitter