Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Powiatowe Targi Zawodoznawcze „Poznaj swój zawód”

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.06.2010

Cel: Pobudzenie do podnoszenia poziomu wykształcenia oraz ułatwienie dostępu do ponadgimnazjalnej oferty edukacyjnej wśród mieszkańców obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: W ramach projektu ponad 600 gimnazjalistów z powiatu koszalińskiego skorzysta z dodatkowych zajęć zawodoznawczych pogłębiających diagnozę zawodową każdego ucznia, 80 uczniów weźmie udział w wycieczce edukacyjnej do jednych z najbardziej atrakcyjnych zakładów pracy w powiecie. Zostało wydanych 1000egz. podarnika edukacyjnego dla absolwentów gimnazjów z powiatu i ich rodziców, a w dniach 15-16 kwietnia 2010r. odbyły się Powiatowe Targi Zawodoznawcze, gdzie została zaprezentowana oferta edukacyjna szkół regionu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 49.972,42 zł:

– w tym wartość dofinansowania – 49.972,42 zł.


Udostępnij: Facebook | Twitter