Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

”Od ziarenka do bochenka”

W dniu 24 maja 2019 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę na realizację operacji pn. ”Od ziarenka do bochenka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2020.

Celem operacji aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich powiatu koszalińskiego to podjęcie działań i inicjatyw lokalnych, m.in. poprzez: podzielenie się przepisami mieszkańców na zdrowy domowy wypiek, warsztaty wspólnego pieczenia chleba, aktywizacja młodzieży poprzez udział świetlic wiejskich/domów kultury w konkursie.

Zaplanowane działania mają wpłynąć aktywizująco na mieszkańców wsi w każdym wieku, pobudzić chęć na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Aktywizacja obejmie wszystkich mieszkańców wsi w tym osoby starsze, młodzież, niepełnosprawnych, mniejszości narodowe i inne osoby wykluczone społecznie.

Partnerami w realizacji projektu są:

Koło Gospodyń Wiejskich – Babki z Jajem Wyszewo
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
Łączna wartość projektu: 16 200,00 zł

Łączna wysokość wsparcia: 9 500,00 zł

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 6 700,00 zł

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020 :
http://ksow.pl/uploads/media/Ksiega_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_zmiana_31_08_2017.pdf


Udostępnij: Facebook | Twitter