Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Moja wieś – moje serce”

 

Powiat Koszaliński w dniu 13 lipca 2020 r. zawarł umowę nr WPROW-FV/20/2020 z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Moja wieś – moje serce„ ma na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
Zadaniem projektu jest przede wszystkim zrzeszanie społeczności lokalnej, ukazanie dobrych stron i walorów życia na wsi, a także wsparcie lokalnych przedsiębiorców.
Zakres operacji skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu koszalińskiego w szczególności do młodzieży i dzieci, do osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Planowane działania w projekcie:
– warsztaty kulinarne podczas wydarzenia pn. „Dni zdrowego stylu życia” w Gminie Sianów, wspólny wypiek pizzy z wykorzystaniem regionalnych produktów zakupionych u lokalnych przedsiębiorców.
– konkurs filmowy pn. „Moja wieś w obiektywie” skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego. Celem konkursu będzie promocja życia na wsi.
– Wydanie publikacji pn. „Produkt lokalny” zawierającą opis, historię przedsiębiorstw działających na terenie powiatu koszalińskiego, a także opis wyrobów przez nich produkowanych.

Przewidywane efekty operacji:
– aktywizacja 200 mieszkańców poprzez udział w warsztatach kulinarnych podczas pn. „Dni zdrowego stylu życia”,
– aktywizacja 50 dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego biorących udział w konkursie filmowym,
– promocja przedsiębiorców , promocja jakości życia na wsi i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego wśród 500 mieszkańców powiatu koszalińskiego

Partnerami KSOW w realizacji projektu są:
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów

Łączna wartość projektu: 27 690,00 zł
Łączna wysokość wsparcia: 21 800,00 zł
Wkład własny powiatu koszalińskiego: 5 890,00 zł

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zarejestruj się i odwiedź portal KSOW: http://ksow.pl


Udostępnij: Facebook | Twitter