Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Modernizacja trawiastej nawierzchni boiska szkolnego w SOSW w Warninie

30 czerwca 2021 r. została podpisana pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Województwem Zachodniopomorskim umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 r. w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja trawiastej nawierzchni boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warninie”.
Kwota wsparcia: 13 000,00 zł
Wkład własny: 14 000,00 zł
Łączna wartość zadania: 27 000,00 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter