Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Likwidacja barier w urzędzie powiatowym, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania sie i komunikowania

Źródło dofinansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji:  1.11.2013 – 10.06.2014

Cel: Likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się w budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, prowadząca do poprawy jakości i dostępu usług publicznych, realizowanych przez administracje publiczną. Poprawa jakości życia oraz zwiekszenie poczucia sprawiedliwości społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Przedmiot:  Montaż w istniejącym szybie budynku dźwigu osobowego o udźwigu 630 kg (8 osób), przystosowanego do potrzeb osób niepeółnosprawnych, w tym niewidomych.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 169 125,00:

  • w tym wartośc dofinansowania z PFRON – 55 000,00 zł,
  • w tym wkład własny – 114 125,00 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter