Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Konferencja pt. „Atrakcje turystyczne alternatywą rozwoju obszarów wiejskich”

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2012 – 2013

Okres realizacji:  25.09.2013 – 27.09.2013

Cel: Przyczynienie sie do promocji istniejących na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego atrakcji turystycznych, które wpływaja na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, powodują wzrost potencjału społecznego oraz tworzą możliwośc zarobkowania poza rolniczego. Ukierunkowanie wiejskiej społeczności lokalnej na poszukiwanie róznego rodzaju form aktywności pozarolniczej, związaną z obsługą gości.

Przedmiot:  Realizacja konferencji, w ramach której zostały wygłoszone wykłady nt. problematyki tworzenia i kreowania produktów turystycznych oraz zorganizowano panel dyskusyjny.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych –  38 498,05 zł:

  • w tym wartośc dofinansowania z KSOW – 26 023,05 zł,
  • w tym wkład własny – 12 475,00 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter