Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Jarmark Wielkanocny w Koszalinie (2013)

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji planu działania KSOW na lata 2012-2013

Okres realizacji:  12.03.2013 – 12.04.2013

Cel:  Kultywowanie i popularyzacja bogatych tradycji wielkanocnych związanych m.in z plastyką obrzedową. Promocja obszarów wiejskich, aktywizacja mieszkańców w dziedzinie działalności kulturowej oraz integracja lokalnej społeczności.

Przedmiot:  Realizacja dwudniowego jarmarku o tematyce wielkanocnej, w ramach którego zorganizowano kiermasz świateczny, konkursy i quizy temtyczne, otwarte zajęcia warsztatowe oraz występy lokalnych zespołów ludowych i młodzieżowych.Przeprowadzenie promocji informacyjnej w lokalnych i regionalnych mediach.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 53 952,77 zł:

  • w tym wartośc dofinansowania z KSOW – 39 764,69 zł,
  • w tym wkład własny – 14 188,08 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter