Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

IV Regionalna Akcja „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” – aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (VII Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie

Okres realizacji: kwiecień – maj 2009

Cel: organizacja ponadlokalnej akcji, służącej ochronie środowiska naturalnego regionu, w szczególności obszarów Natura 2000 (Dolina Radwi Chocieli i Chotli, Jezioro Bukowo, Dolina Grabowej, Bobolickie Jeziora Lobeliowe), podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” prowadzące do wykształcenia prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, wsparcie aktywnej edukacji ekologicznej, przeciwdziałające degradacji środowiska a także zachowanie i ochrona zasobów naturalnych.

Przedmiot: Oczyszczenie większości terenu gmin powiatu koszalińskiego i miatsa Koszalin z zalegających śmieci na brzegach rzek, jezior i brzegu morskiego (głównie odpadów z tworzywa sztucznego) – 81,5 m3 oraz zaangażowanie i zainteresowanie przesłaniem akcji ok. 1800 wolontariuszy. Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach, której celem jest podniesienia świadomości ekologicznej społeczności regionu oraz pokazanie wagi odpowiedzialności za zachowania powodujące degradacje środowiska. Akcja posiada własne, rozpoznawalne logo graficzne „Przyjaciel środowiska”.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 19.420,04 zł:

– w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 9.356,38 zł,

– w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW – 7.771,18 zł,

– w tym wkład własny – 2.292,48 zł.


Udostępnij: Facebook | Twitter