Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

IV Powiatowy Dzień Dziecka – Kto chce chronić środowisko musi o nim wiedzieć wszystko

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2007 – 31.09.2007

Cel: Edukacja ekologiczna dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym; temat przewodni: „Sposoby oszczędzania wody i energii w życiu codziennym”.

Budżet:

 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 11.000,00 zł:

– w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 4.500,00 zł (tj. 40,91%),

– w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW – 4.500,00 zł (tj. 40,91%).


Udostępnij: Facebook | Twitter