Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

III Regionalna Akcja pn. Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek – aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony przyrody – rok 2008 (VI Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.03.2008 – 10.05.2008

Cel: Ochrona wartości przyrodniczych środowiska naturalnego regionu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie zbiórki śmieci z brzegów jezior, rzek oraz brzegu morskiego w powiecie koszalińskim i m. Koszalin. Zorganizowanie akcji promocyjno-informacyjnej w lokalnych mediach.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 37.870,75 zł:

– w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 9.240,75 zł (tj. 24,40%), 

– w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW – 2.500,00 zł (tj. 6,60%).


Udostępnij: Facebook | Twitter