Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

III Powiatowy Dzień Dziecka „W przyjaźni z przyrodą”

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 18.04.2006 – 01.06.2006

Cel: Edukacja ekologiczna dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym; temat przewodni: „W przyjaźni z przyrodą”.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 10.830,00 zł:

– w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 4.500,00 zł (tj. 41,55%),

– w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW – 4.500,00 zł (tj. 41,55%).


Udostępnij: Facebook | Twitter