Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

III Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia” Niedalino 2011

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie

Okres realizacji: kwiecień– październik 2011

Cel:

 1. Udokumentowanie, wyeksponowanie, promocja i ochrona bioróżnorodności (ze szczególnym uwzględnieniem fauny) obszaru Natura 2000 – Dolina Radwi, Chocieli i Chotli.
 2. Wskazanie możliwości wykorzystania tego obszaru w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
 3. Propagowanie wśród mieszkańcó regionu oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, pozytywnego klimatu społecznego dot. obszaru Natura 2000 i ochrony środowiska.
 4. Prezentacja dorobku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska oraz nawiązanie współpracy w celu wspólnej promocji obszaru Natura 2000.
 5. Propagowanie postaw minimalizacji powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich selekcja w gospodarstwach domowych.
 6. Wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego z hasłem „mysleć globalnie – działać lokalnie”.
 7. Podniesienie świadomości ekologicznej poprzez poznanie przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem fauny) oraz uświadamianie sobie  zależności pomiedzy poszczególnymi organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami na przykładzie Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.

Przedmiot:

 1. Organizacje ekologicznego festynu podczas którego przeprowadzone zostały liczne konkursy, quizy i konkurencje rekreacyjno – edukacyjne;
 2. Organizacja zajęć terenowych dla nauczycieli;
 3. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego oraz wystawy pokonkursowej;
 4. Dokumentacja róznorodności biologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem fauny) Doliny Radwi, Chocieli i Chotli w formie fotografii, plansz i wydawnictw (folder, broszura, wkładka – folder) oraz gierek multimedialnych.
 5. Zwiększenie świadomości mieszkańców regionu i turystów o potencjale oraz mozliwościach wykorzystania obszaru Natura 2000 – Doliny radwi, Chocieli i Chotli zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 6. Wykreowanie postaw minimalizacji powstawania odpadó (np. opakowań, toreb foliowych) i ich selekcja w gospodarstwach domowych.
 7. Wzrost świadomości ekologicznej dzięki poznaniu przyrody oraz mechanizmów jej funkcjonowania i zależności, jak i zasad zrównoważonego rozwoju na podstawie Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.
 8. Wykreowanie pozytywnego wizerunku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.
 9. Stworzenie warunków do organizacji cyklicznej imprezy.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 60.630,08 zł

 • w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 28.177,47 zł,
 • w tym wkład własny – 32.452,61 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter