Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

III Akcja prośrodowiskowa – Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek – aktywna forma edukacji proekologicznej i ochrony przyrody

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2005 – 21.05.2005

Cel: Zebranie śmieci z brzegów wytypowanych jezior i rzek powiatu koszalińskiego i m. Koszalin.

Przedmiot: Przeprowadzenie akcji sprzątania wokół jezior i rzek powiatu koszalińskiego i m. Koszalin.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 12.391,00 zł, w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW 4.791,00 zł (tj. 38,67%).


Udostępnij: Facebook | Twitter