Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

II Regionalna Akcja pn. Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek – aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony przyrody – rok 2007 (V Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2007 – 22.04.2007

Cel: Zebranie śmieci z brzegów wytypowanych jezior i rzek oraz jednoczesne przeprowadzenie w środkach masowego przekazu akcji edukacyjnej nt. szkodliwego wpływu odpadów na ekosystemy rzek i jezior.

Przedmiot: Przeprowadzenie akcji sprzątania śmieci na obszarze powiatu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 42.626,63 zł

– w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 10.828,00 zł (tj. 24,40%),

– w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW – 2.000,00 zł (tj. 4,69%).


Udostępnij: Facebook | Twitter