Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

II Powiatowy Dzień Dziecka – Dziecko przyjacielem Środowiska – Środowisko przyjacielem dziecka

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres realizacji: 01.04.2005 – 01.06.2005

Cel: Edukacja ekologiczna dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu koszalińskiego.

Przedmiot: Przeprowadzenie konkursów i zabaw o charakterze ekologicznym; temat przewodni: dziecko przyjacielem środowiska – środowisko przyjacielem dziecka.

Budżet: całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 6.801,20 zł, w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 1.989,00 zł (tj. 29,24%).


Udostępnij: Facebook | Twitter