Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

I Regionalna Akcja -Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek – (IV Akcja powiatowa)

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Woj. Zachodniopomorskiego / Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 01.04.2006 – 22.04.2006

Cel: Zebranie śmieci z brzegów wytypowanych jezior i rzek oraz przeprowadzenie w środkach masowego przekazu akcji edukacyjnej nt. szkodliwego wpływu odpadów na ekosystemy rzek i jezior.

Przedmiot: Przeprowadzenie akcji sprzątania śmieci na obszarze powiatu koszalińskiego.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 33.010,00 zł:

– w tym wartość dofinansowania – 10.460,00 zł (tj. 31,69%).


Udostępnij: Facebook | Twitter