Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Festiwal Energii Odnawialnej

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2015

Okres realizacji:  15-16.08.2014 r.

Cel:  Propagowanie wiedzy o energii odnawialnej i możliwościach wdrażania nowych technologii, co wpłynie na poprawę warunków środowiskowych i ekonomicznych mieszkańców obszarów wiejskich. Pokazanie możliwości dodatkowego zarobkowania oraz podjęcie działalności pozarolniczej poprzez tworzenie np. ferm fotowoltaicznych, wiatrowych, wykorzystanie biomasy.

Przedmiot:  Realizacja dwudniowego wydarzenia, kolejno w Polanowie i Bobolicach, upowszechniającego wiedzę na temat energii odnawialnej. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano prelekcję tematyczną, prezentację filmową, punkt konsultacyjny z panelami dyskusyjnymi, pokazy doświadczalne, otwarte warsztaty energii odnawialnej, konkury i quizy wiedzy dla dzieci.  Całość wzbogacono programem artystycznym z udziałem lokalnych grup wokalno – tanecznych.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 38  046,95 zł:

  • w tym wartośc dofinansowania z KSOW – 37 592,46 zł,
  • w tym wkład własny – 105,01 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter