Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia” Niedalino 2009

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie

Okres realizacji: marzec – październik 2009

Cel:

 1. Wyeksponowanie walarów i możliwości wykorzystania obszaru Natura 2000 – Dolina Radwi, Chocieli i Chotli oraz promocja tego terenu.
 2. Propagowanie wśród mieszkańców regionu oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, pozytywnego klimatu społecznego dot. obszaru Natura 2000 i ochrony środowiska.
 3. Prezentacja dorobku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska oraz nawiązanie współpracy w celu wspólnej promocji obszaru Natura 2000.
 4. Pomoc zarządzającym obszarem Dolina Radwi, Chocieli i Chotli w lokalizacji negatywnych zjawisk działalności człowieka na tym terenie poprzez organizację konkursu fotograficznego.

Przedmiot:

 1. Dokumentacja cennych przyrodniczo miejsc na obszarze Doliny Radwi, Chocieli i Chotli w formie fotografii i wydawnictw (broszura, folder, mapa, gra planszowa).
 2. Udział ok. 1.000 osób podczas Festynu oraz 1.000 osób podczas Powiatowych Dożynek.
 3. Zwiększenie świadomości mieszkańców regionu i turystów o potencjale obszaru Natura 2000 – Doliny Radwi, Chocieli i Chotli.
 4. Wykreowanie pozytywnego wizerunku organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.

5) Stworzenie warunków do organizacji cyklicznej imprezy.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 69.863 zł:

 • w tym wartość dofinansowania z WFOŚIGW – 34.150 zł,
 • w tym wartość dofinansowania z PFOŚIGW – 14.000 zł,
 • w tym wkład własny – 21.713 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter