Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2007 – 2013

Okres realizacji:  3.11.2014 – 29.06.2015

Cel:  Przyczynianie się do poprawy jakości dróg powiatowych poprzez zwiększenie możliwości samodzielnego prowadzenia prac drogowych przez PZD, mierzone zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego, przez co wzrośnie atrakcyjność województwa zachodniopomorskiego, poprzez rozwój infrastruktury transportowej i drogowej powiatu koszalińskiego.

Przedmiot:  Zakup doposażenia Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, w postaci remontera połaciowego, układarki nawierzchni cienkowarstwowych, koparki, walca gumowego, dwóch samochodów ciężarowych, zbiornika (cysterny) na emulsję, frezarki do pni, ciągnika, podnośnika, płyty dynamicznej, niwelatora oraz rębaka do gałęzi.

Budżet:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 5 281 487,00 zł:

  • w tym wartośc dofinansowania z RPO – 3 960 654,00 zł,
  • w tym wkład własny – 1 320 833,00 zł.

Udostępnij: Facebook | Twitter