Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Cyfrowy Powiat” POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Plakat informacyjny projektu Cyfrowy Powiat realizowany przez Powiat Koszaliński w ramach grantu 5394/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
6 października 2022 r. Powiat Koszaliński podpisał umowę o powierzenie grantu o numerze 5394/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Na działania objęte grantem Powiat Koszaliński otrzymał dofinansowanie w wysokości 199 515,00 zł
Okres realizacji projektu: 12 miesięcy (06.10.2022 – 06.10.2023)

Zaplanowane w ramach realizacji grantu przedsięwzięcia, to m.in.:
– zakupy systemów, licencji i systemowego oprogramowania komputerowego, które w znaczącym stopniu unowocześnią i dostosują do wymogów cyfryzacji i bezpieczeństwa infrastrukturę informatyczną urzędu (Starostwa Powiatowego w Koszalinie),
– wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych mających na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
– zapewnienie systemów nowoczesnego zarządzania infrastrukturą informatyczną, oprogramowań służących do wykrywania zagrożeń i podatności na nie,
– zagwarantowanie gotowości urzędu, pracowników do grupowych połączeń konferencyjnych, wideokonferencji, sesji rady, posiedzeń komisji, sztabów kryzysowych, a także wojewódzkich i rządowych spotkań z przedstawicielami samorządów,
– uruchomienie portalu z e-usługami do komunikacji klienta z urzędem, przy jednoczesnym wspieraniu i integracji z platformą ePUAP i obsługą e-formularzy,
– przeprowadzenie specjalistycznych wewnętrznych szkoleń on-line,
– unowocześnienie stanowisk pracy z chmurowymi aplikacjami biurowymi umożliwiającymi zdalną pracę, wspiera realizację zadań ustawowych oraz niczym nie zakłóconą bieżącą obsługę klienta,
– rozszerzenie kompetencji cyfrowej urzędników w celu wsparcia rozwoju usług cyfrowych oraz zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu.

 

baner reklamowy Cyfrowy Powiat

plakat reklamowy Cyfrowy Powiat

 


Udostępnij: Facebook | Twitter