Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego”

28 lipca 2020 r. powiat koszaliński podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania o powierzenie grantu realizowanego w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
W ramach realizacji grantu pn. „Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego” zostanie opracowany pierwszy tego typu (atlas) materiał promocyjny naszego powiatu.
Znajdą się w nim najaktualniejsze dane dot.: szlaków pieszych, rowerowych, konnych oraz sieć lokalnych dróg i połączeń; miejscowości z siłowniami sportowymi (na powietrzu);
miejscowe atrakcje; zabytkowe pałace, dwory, kościoły; pomniki przyrody; parki; rezerwaty, a dodatkowo informacje o siedzibach Kół Gospodyń Wiejskich.
Atlas wydany zostanie w polsko – niemieckiej wersji językowej, w ilości 2 000 egz.
Atrakcyjność opracowania i zbiór ujętych w nim informacji z wszystkich ośmiu gmin powiatu koszalińskiego będzie nie lada ciekawostką dla turystów odwiedzających nasz region jak i dla jego mieszkańców.
Wartość projektu 19 908,00 zł
Wartość grantu 9 000,00 zł
Wkład własny powiatu koszalińskiego 10 908,00 zł

okladka-atlas-turystyczny-powiatu-koszalinskiego

 

 

 

 

Plakat z informacją o realizowanym projekcie Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego i środkach udzielonego wsparcia


Udostępnij: Facebook | Twitter