Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

ciąg logotypów FE PR RP Pomorze Zachodnie oraz UE EFRR

Projekt Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego został uruchomiony w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania danych przestrzennych charakteryzujących obszar województwa zachodniopomorskiego oraz zagwarantowania do nich powszechnego, nieograniczonego dostępu. Jednym z głównych celów budowy Systemu było udostępnienie użytkownikom danych gromadzonych w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych przez województwo, a także dostarczenie narzędzi do realizacji zadań statutowych dla części wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego. Efektem prac było utworzenie w Systemie dedykowanych modułów – aplikacji, które zapewniają obsługę Interesantów on-line.

Dane wojewódzkie zgromadzone są w następujących komponentach Systemu:

 1. Moduły dziedzinowe, w tym:
 • Moduł Rolnictwo i Rybactwo,
 • Moduł Gospodarka Nieruchomościami,
 • Moduł Parki Krajobrazowe,
 • Moduł Ochrona Środowiska,
 • Moduł Planowanie Przestrzenne,
 1. Portal WODGiK

Przetwarzane dane wojewódzkie prezentowane są użytkownikowi w nowoczesnej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej. Zadaniem tej części Systemu RIIP WZ jest publikowanie, przeglądanie i wyszukiwanie danych przestrzennych poszczególnych departamentów.

Udostępnione aplikacje oferują narzędzia umożliwiające użytkownikom:

 • importowanie danych,
 • lokalizowanie przestrzenne obiektów na podkładzie referencyjnym,
 • generowanie map tematycznych,
 • definiowanie usług danych przestrzennych, umożliwiających publikację danych.

Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do wojewódzkich e-usług. Czytelny i intuicyjny panel główny ułatwia poruszanie się po Portalu. Dzięki interaktywnej komunikacji wszystkie czynności związane ze składaniem i obsługą wniosków procedowane są w sposób elektroniczny. Do tej pory załatwianie tego typu spraw wymagało osobistego stawiennictwa w urzędzie lub wymiany korespondencji e-mail.

Warto podkreślić, że moduły dziedzinowe są zintegrowane z systemami zewnętrznymi w tym systemami Partnerów projektu, co w jeszcze większym stopniu zapewnia kompleksową obsługę sprawy zgłoszonej przez użytkownika. Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) umożliwia uwierzytelnianie składanej dokumentacji. Z kolei połączenie z systemem EZD PUW prowadzi do równoległego zarejestrowania dokumentacji w funkcjonującym w Urzędzie systemie obiegu dokumentów. Użytkownik ma również dostęp do zewnętrznego systemu płatności elektronicznych, który umożliwia dokonanie płatności i jej automatyczne rejestrowanie w dedykowanym module.

System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego znajdziemy pod adresem: www.sip.wzp.pl

Artykuł 3 _ Dane Wojewodzkiepdf0.1 MBPobierz
Artykuł 4 _ Integracja Danych Uslugi Sieciowepdf0.1 MBPobierz
Film-2-E_urzad-_-napisymp40.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter