• ZABYTKI
  • ZABYTKI C.D.
  • ZBIÓR POWIAT

Najnowsza informacja


Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym !

02.01.2020 | Dodał: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.