• POWIAT KOSZALIŃSKI
    INFORMACJE O TWOIM POWIECIE

Dla turystów


Zespół hydrotechniczny Elektrowni Rosnowo

Powstała w latach 1910-1924. Zapora o wysokości 10 m z przepustem Starej Radwi i kanał o głębokości 3 m doprowadzający wody do elektrowni w Lisowie. Zalanie doliny Radwi nastąpiło w 1922r., po uprzednim przełożeniu linii kolejowej w obecne miejsce, na koronę zapory.